znamenitosti

Tajna jama

TAJNA JAMA – biser med kraškimi jamami

 

Je eksotična, vendar ni urejena za turistični ogled. Je najdaljša raziskovalna jama na širšem celjskem območju, dolga je 1300 metrov in globoka 30 metrov. Po dolžini in globini pa med vsemi slovenskimi jamami zaseda 48. mesto. Prvi uradni ogled jame naj bi opravili že leta 1939. Izjemnost in posebnost te jame so izrazito zanimivi meandersko oblikovani podzemni rovi, bogato kapniško okrasje ter kot življenjsko okolje ogroženih netopirjev. Ker so zadnje čase neznanci iz Tajne jame nenadzorovano odnašali jamsko bogastvo, so na vhod namestili vrata. Za tak ukrep so se v celjski območni enoti Zavoda republike Slovenije za varstvo narave skupaj z občino Polzela odločili zavarovati bogastvo te jame. Jama je zaradi bogate vsebine zanimiva za svetovne raziskovalce in bo na ta način postala čedalje bolj prepoznavna.