znamenitosti

Novi Klošter

Novi Klošter – začetek osnovne šole na Polzeli in zametek univerze na Slovenskem

 

Nekdanji dominikanski samostan Novi Klošter je dal pozidati celjski grof Friderik II. in ga leta 1453 podaril menihom dominikancem. Kar dvakrat so ga opustošili Turki, pozneje pa je bil prezidan v graščino in obdan z malimi jezerci, od katerih sta se ohranili le dve.

Zadnji lastnik pred drugo svetovno vojno je bil Oto Parin. Njegov sin Paul Parin zdravnik, kirurg, nevrolog in psihoanalitik živi v Švici in je objavil nad 50 znanstvenih sestavkov in tudi leposlovnih del »Zanesljiva znamenja spreminjanja«, ki je prevedeno in med drugimi opisuje mladost v Novem Kloštru in kulturnozgodovinske zanimivosti graščine.

Tukaj je bil tudi začetek osnovne šole na Polzeli. Leta 1786 je bila v Novem Kloštru ustanovljena t.i. trivialna šola. Leta 1796 se je šola preselila na Polzelo.