znamenitosti

Grad Komenda

Leži na vzpetini sredi Polzele. Na Polzeli se preko svojih lastnikov omenja v neki oglejski listini že leta 1149 (850 let). V rokah Malteškega viteškega reda je bila od leta 1323 do leta 1780. Grad je v kasnejših dobah doživel sicer različno usodo, vendar predstavlja s svojo dominantno lego, stavbno zgodovinskimi značilnostmi ter stilnimi prvinami pomemben kulturni in zgodovinski spomenik.

 

Posebnost gradu je antični lev iz pohorskega marmorja, postavljen na stopniščno ograjo tik glavnega vhoda. Tu je nad stopnicami vzidana v steno tudi bronasta plaketa s portretom F. Prešerna, poleg nje pa je ploščica z napisom: » V to komendo je v letih 1817 – 1819 prihajal pesnik dr. France Prešeren na obisk k svojem svojemu stricu Antonu Muhovcu, župniku na Polzeli.«

 

V Sloveniji so bile štiri postojanke Malteškega viteškega reda, Komende: v Vipavi, Komendi na Gorenjskem, v Melju pri Mariboru in na Polzeli. Najbolj je ohranjena komenda na Polzeli.