znamenitosti

Cerkev sv. Miklavža na Vimperku

Cerkev sv. Miklavža se je prvič omenjala v strasbourškem vizitacijskem protokolu iz leta 1545, vendar je po svojem videzu starejša in sega verjetno v drugo polovico 14. stoletja. Trdnejšo datacijo, kot jo dajejo okno in oporniki, bi seveda dale prebeljene freske v prezbiteriju.

Barokizacijo je cerkev doživela v času komedatorja barona Gloyacha. Leta 1728 je cerkev dobila namesto gotskega lesenega stropa sedanji svod, v naslednjih desetletjih pa so ji prizidali zakristijo in zvonik. Glavni oltar je nosil letnico 1783. Na koru so orgle, ki so jih leta 1857 prinesli z Gore Oljke. Zvonik so prenovili leta 1850. Pri ponovni prenovi leta 1994 so ga povišali za 70 cm, da je zopet dobil svojo prvotno obliko. Ob cerkvi stoji  Koča na Vimperku (448 m), v kateri po zmernem vzponu na vrh poskrbijo za okrepčilo.