znamenitosti

Turistično društvo občine Polzela

Turistično društvo občine Polzela je bilo ustanovljeno leta 1999 in ima  trenutno 95 članov.
Upravni odbor društva šteje 15 članov, predsednica društva je od ustanovitve dalje ga. Alenka Žnidar. Naša dejavnost je usmerjena v:

  • organizacijo raznih prireditev
  • promocijsko-informativne aktivnosti
  • spodbujanje lokalnega prebivalstva k sodelovanju v promociji turizma
  • urejanje turistične infrastrukture
  • izobraževanje in usposabljanje članov društva za namen pospeševanja turizma
  • skrb za ohranjanje naravne in kulturne dediščine v občini
  • ohranjanje starih običajev naših prednikov
  • ekološko ozaveščanje občanov
  • vodenje turistov pri ogledu zanimivosti našega kraja


Skrbimo tudi za promocijo občine z različnimi zgibankami in zloženkami in v ta namen smo izdali zloženki: Turistične zanimivosti občine Polzela v slovenskem in tujem jeziku,  Park Šenek ter veliko manjših brošur.
Udeležujemo se promocijskih prireditev, ki so v interesu naše občine (razni sejmi in priložnostne predstavitve v drugih krajih in medijih).
Pri svojem delu sodelujemo v prvi vrsti z občino Polzela, Osnovno šolo in vrtcem Polzela ter vsemi društvi v občini. Brez sodelovanja med društvi v tako majhni občini kot je naša ne more biti pravega utripa in dogajanja.