znamenitosti

Jelovškova kašča

Je najstarejša in najlepše ohranjena kašča v Andražu. Spada v sklop kmetije, ki je z vsemi objekti: hišo, hlevom, kozolcem, toplarjem in kapelo, evidentirana kot kulturna dediščina. Zgrajena je bila leta 1810. Letnica je vrezana nad vhodom sredi lepih stiliziranih tulipanovih cvetov in imenom lastnika kašče Luka Jelovška in mojstra Marka Vodriha.