znamenitosti

Cajhnov kozolec – etnološka zbirka v malem

Kozolci so del slovenske identitete, saj se edino na slovenskem ozemlju pojavljajo v tako velikem številu in raznovrstnih tipih. Med najstarejšimi kozolci so toplarji, ki so kmetom služili kot shramba za vozove in drugo kmetijsko orodje, v »štantih« pa so sušili pšenične snope, deteljo in stebla koruze.

Tudi Cajhnov kozolec, ko so mu obnovili pročelje, je bil vrsto let namenjen varovanju kmečkih vozov in drugega kmečkega orodja ter naprav. V štantih so sušili snope ječmena, pšenice, da so bili pripravljeni za mlačev. Po videzu sodeč, bo kozolec še vrsto let služil svojemu namenu, čeprav je vozov že bolj malo.

V štantih pa je nastal pravi mali etnološki muzej, kjer so razstavljeni raznovrstni kmečki rekviziti in pomagala, ki so v preteklosti pri kmečkem delu omogočala postoriti skoraj vse, kaj je bilo pri hiši potrebno storiti. Ni kaj če je pri hiši skrbna roka, ki ji je vsaka stvar dragocena, lahko nastane takšna etnološka zbirka, kot jo razkazuje Cajhnov kozolec.